Advocaten arbeidsrecht in Amsterdam

Blenheim Advocaten uit Amsterdam zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Onze arbeidsrechtadvocaten in Amsterdam behandelen onder meer zaken over:

 • arbeidsovereenkomsten
 • arbeidsomstandigheden
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid en zwangerschap
 • salaris- en onkostenvergoeding
 • overwerk
 • vakantie en verlof
 • schorsing, stopzetten betaling salaris en andere disciplinaire maatregelen
 • wijziging arbeidsvoorwaarden en wijziging van omstandigheden
 • ontslag op staande voet (dringende reden) en ontbinding arbeidsovereenkomst
 • kennelijk onredelijk ontslag procedure
 • ontslagvergunning Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
 • opstellen of nakijken vaststellingsovereenkomst bij ontslag
 • doorbetaling loon / salaris
 • gouden handdruk / ontslagvergoeding en stamrecht
 • concurrentiebeding, matiging en boete
 • relatiebeding
 • reorganisatie wegens bedrijfseconomische redenen en bedrijfssluiting
 • overname van de onderneming van de werkgever.

 


 • Verlenging Noodmaatregelen coronacrisis - NOW 2.0

 • Autoriteit Persoonsgegevens en het verzamelen van biometrische en gezondheidsgegevens van werknemers

 • Bezwaar en beroep Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW steun)

 • Nieuwe regeling (NOW) vervangt werktijdverkorting

 • Praktische tips voor ondernemers om de gevolgen van de corona-crisis te beperken.

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form