Blogs van advocaten
in Amsterdam

Bescherming van een handelsnaam

Een handelsnaam is een naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Er bestaat geen uitsluitend recht op een (handels)naam. Echter het gebruik van misleidende en verwarrende handelsnamen wordt door de Handelsnaamwet tegengegaan.

Het voeren van een handelsnaam

Voor bescherming van een handelsnaam is vereist dat de onderneming ook daadwerkelijk de betreffende handelsnaam voert. Dat de handelsnaam daadwerkelijk gevoerd wordt kan blijken uit verschillende omstandigheden. Men kan denken aan het gebruik van de handelsnaam op het briefpapier  van de onderneming, vermelding op een gebouw of het gebruik van de handelsnaam in een domeinnaam. Inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister is niet vereist voor bescherming. Het voeren van een handelsnaam kan ook ergens anders uit blijken. Uit de rechtspraak volgt dat soms zelfs de enkele voorbereiding van ondernemingsactiviteiten als het voeren van een handelsnaam kan worden aangemerkt.

Misleiding en verwarringsgevaar

Over het algemeen mag een ondernemer zelf een handelsnaam kiezen. Op grond van de Handelsnaamwet zijn er echter een aantal beperkingen. Zo is het verboden een misleidende handelsnaam te voeren die een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming. Verder is het verboden een handelsnaam te voeren indien verwarring is te vrezen met een door een andere onderneming eerder rechtmatig gevoerde handelsnaam.

Zowel directe als indirecte verwarring kan tot een inbreuk leiden. Een voorbeeld van directe verwarring is dat men naar de winkel gaat voor product a en met product b thuiskomt. Bij indirecte verwarring onderkent men de verschillen tussen de producenten van producten a en b, maar veronderstelt men een band van economische of juridische aard tussen de producenten. Op het moment dat directe of indirecte verwarring met een oudere handelsnaam is te duchten, kan het verboden zijn de nieuwe handelsnaam te voeren.

Bij de beantwoording van de vraag of verwarring te duchten is, spelen meerdere factoren een rol. Van belang zijn onder andere de mate van afwijking, de aard van beide ondernemingen, de plaats van de vestiging en het publiek.      

Naar mate de handelsnaam zich meer onderscheidt van gangbare namen, zal de bescherming tegen vergelijkbare handelsnamen ruimer zijn. Een zuiver beschrijvende handelsnaam (zoals beroepsaanduiding of de aanduiding van de vestigingsplaats) zal een gelijkende handelsnaam vaak moeten accepteren.  

Schadevergoeding

Indien een handelsnaam door een onderneming in strijd met de Handelsnaamwet wordt gevoerd, kan de rechter een schadevergoeding toekennen aan de onderneming die de handelsnaam rechtmatig voert.

Vragen betreffende de bescherming van handelsnamen

Indien u vragen heeft betreffende de bescherming van uw handelsnaam en/of domeinnaam, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de praktijkgroep Intellectueel Eigendomsrecht van Blenheim Advocaten.  

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form