Blogs van advocaten
in Amsterdam

Richtlijnen voor ICO; advocaat ICO legt uit

Richtlijnen voor ICO; advocaat ICO legt uit

De Zwitserse toezichthouder FINMA zag de laatste maanden een sterke toename van het aantal initial coin offerings (ICO's) in Zwitserland en een overeenkomstige toename van het aantal vragen over de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit heeft de FINMA doen besluiten tot het uitgeven van richtlijnen die ook vanuit Nederlands perspectief zeer interessant zijn, de AFM zal deze richtlijnen ook met grote belangstelling bestuderen.

Voor bestudering van de richtlijn verwijs ik graag naar de officiele website van het FINMA:

https://www.finma.ch/de/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/

Wat is een ICO

Kort samengevat is een ICO een op een digitale blockchain gebaseerde vorm van publieke fondsenwerving (crowd funding) voor commerciële doeleinden. Op dit moment wordt nog vaak de Ethereum Blockchain gebruikt maar ik verwacht in 2018 een exponentiele toename van ICO’s op andere blockchains.

Toezichthoudende instanties en relevante wet- en regelgeving

Gelijk aan Nederland, waar de AFM op dit moment nog geen eenduidig beleid voert ten aanzien van ICO’s, speelt dit ook in Zwitserland. Het kanton Zug was het afgelopen jaar bij veel ICO’s een favoriete plaats van vestiging, denk aan Ethereum en Tezos, waardoor de Zwitserse toezichthouder zich geroepen voelde om richtlijnen uit te brengen.

Relevantie voor Nederland (AFM)

De wet en regelgeving voor financiële markten zijn niet van toepassing op alle ICO's. De AFM zegt daar zelf over:

ICO’s worden vaak zo gestructureerd dat zij buiten het toezicht van de AFM vallen. Bovendien zijn ICO’s aantrekkelijk om crimineel verkregen geld wit te wassen, door de ongereguleerde omgeving en het anonieme karakter van transacties. De huidige hype rondom cryptocurrencies en ICO’s kan investeerders verblinden voor deze risico’s. Als gevolg van deze risico’s lopen investeerders een sterk verhoogde kans op verlies van hun volledige inleg. Tegen deze achtergrond raadt de AFM consumenten op dit moment af om te investeren in ICO’s.

Afhankelijk van de structurering vallen ICO’s dus wel of niet onder de geldende wet en regelgeving, in Nederland ziet de vraag met name op de mogelijke toepasselijkheid van de Wet Financieel Toezicht (Wft). Bij de beoordeling van ICO’s zullen de toezichthouders zich moeten concentreren op de economische functie en het doel van de uitgegeven tokens. 

Classificatie van tokens, belangrijk voor toepasselijkheid regelgeving

De belangrijkste factoren zijn het onderliggende doel van de tokens en of ze al verhandelbaar of overdraagbaar zijn. Momenteel is er geen algemeen erkende terminologie voor de classificatie van tokens. De FINMA heeft dit wel geprobeerd en komt tot de volgende classificatie:

Payment tokens:

Deze tokens zijn zoals de naam al zegt bedoeld is als betaalmiddel. FINMA zal deze tokens niet als effecten behandelen, wel moeten deze tokens voldoen aan de wettelijke voorschriften ter bestrijding van het witwassen van geld. FINMA zal dergelijke tokens echter niet als effecten behandelen.

Utility tokens:

Deze worden gebruikt om toegang te krijgen tot diensten. De aanschaf van een utility  token is vergelijkbaar met de aanschaf van gebruikersrechten voor een software of product, zoals bij in-game currencies of pay-per-use Software as a Service offerings. Ze worden ontwikkeld op basis van smart contract en blockchain technologie. Utility tokens zijn tokens die bedoeld zijn om digitale toegang tot een applicatie of dienst te verschaffen.

Security tokens:

Deze tokens vertegenwoordigen een aandeel in een organisatie of een recht op winstuitdeling. Het gaat om een investeringscontract. Het uitgeven van security tokens in een Security Token Offering (STO) is een beursgang op de blockchain waarbij effecten worden verhandeld. Deze handeling valt onder de strikte wetgeving van de effectenhandel. Het organiseren van een STO moet dan ook met beleid in samenspraak met de financiële autoriteiten worden gedaan met mensen die expertise hebben.

Resumerend moge duidelijk zijn dat de toepassing van blockchain technologie een innovatief potentieel heeft dat de huidige financiële markten overstijgt. Echter, blockchain gebaseerde projecten die analoog aan gereguleerde activiteiten worden uitgevoerd, kunnen niet eenvoudigweg het beproefde regelgevingskader omzeilen. ICO’s staan niet boven de wet en het is zeer goed mogelijk om door het regelgevingslandschap te navigeren en daarmee de ICO te lanceren op een manier die in overeenstemming is met onze wetten. De Blockchain desk van Blenheim Advocaten vertelt u hier graag meer over en denkt graag met u mee bij het voorbereiden van uw ICO.

Begeleiding bij opzetten structuur

Naast het begeleiden van de ICO bij het opstellen van de white paper, kunnen wij tevens adviseren bij het opzetten van de juiste juridische structuur en het opstellen van de contracten.

Een ICO biedt zeer interessante mogelijkheden voor het financieren van een start up. Bij de vraag of uw idee geschikt is om te tokenizen denken wij graag met u mee. Vanuit een juridisch perspectief is het de kunst om samen met de klant door de snel veranderende regelgeving te navigeren, dit ook met name om ervoor te zorgen dat de ICO de verwachtingen van alle deelnemers waarmaakt. 

De rechtsgebieden die betrokken worden bij het begeleiden van een ICO zullen sterk afhangen van de voorwaarden van de tokenverkoop maar kunnen betrekking hebben op elke combinatie van financiële regelgeving, ondernemingsrecht, contractenrecht, privacy en gegevensbescherming alsmede intellectuele eigendomsrecht. De blockchain desk van Blenheim heeft met al deze rechtsgebieden voldoende ervaring.

Voor een gedetailleerde bespreking neemt u alstublieft contact op met Sascha Lang of een van de andere advocaten van de Blockchain desk van Blenheim advocaten.

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form